window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-48159117-1');
Tietosuojaseloste2020-11-09T08:48:57+00:00

Tietosuoja

Uusi EU:n tietosuoja-asetus GDPR (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html) antaa rekisteröidyille enemmän oikeuksia omien henkilötietojen hallintaan. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden tulee toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Jatkamalla verkkopalvelun käyttöä hyväksyt seuraavan tietosuojaselosteen ja evästeiden käytön verkkopalvelussa. Evästeiden käyttöä voit hallita verkkoselaimen asetuksissa.

Verkkopalvelun tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi Eurosuni Oy
Osoite Ketomäentie 61, 38300 Sastamala
Muut yhteystiedot
eurosuni@eurosuni.fi

2 Tietosuojaan liittyvät pyynnöt

Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksissa ja pyynnöissä:
eurosuni@eurosuni.fi

3 Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Varmistaa eurosuni.fi verkkopalvelun asianmukainen käyttö.

Tiedon kerääminen verkkopalvelun kehittämiseen asiakaslähtöiseksi ja esitettävään uudelleenmarkkinointiin.

Asiakkaan tilauksen (tuotetilaus / esittely) käsittely ja toteutus.

5 Rekisterin tietosisältö

Verkkopalvelun käyttäjät, työnhakijat, asiakkaat, työntekijät

Verkkosivun käyttäjätiedot: IP (Internet Protocol)-osoite, evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika

–  Esittelytilaus

Nimi* Sähköposti Puhelinnumero Postiosoite* Postinumero* Postitoimipaikka* Muuta

–  Tilauslomake

Nimi* Sähköposti Puhelinnumero Postiosoite* Postinumero* Postitoimipaikka* Tilattava tuote rivi 1* Kappalemäärä rivi 1* Tilattava tuote rivi 2 Kappalemäärä rivi 2 Tilattava tuote rivi 3 Kappalemäärä rivi 3 Tilattava tuote rivi 4 Kappalemäärä rivi 4 Muuta

–  Palautelomake

Nimi* Sähköposti Viesti

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot verkkopalvelussa ja sen selaamisen aikana.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luoveteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät täytä Privacy Shield tai vastaavia GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille (Google).

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yrityksen verkkopalvelu sijaitsee Suomalaisilla palvelimilla. Verkkosivujen käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella (Privacy Shield maissa).

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

9 Suojaus

Pääsynhallinta toimitiloihin. Tunnistamisen vaatiminen pääsyoikeutetuilta henkilöiltä, Google anonymisoi käyttäjätiedot, ne sijaitsevat suojatussa pilviympäristössä. Tiedot eivät ole yhdistettävissä ilman Internet operaattorin tietoja luonnolisiin henkilöihin. Suojattu yhteys verkkopalvelussa (SSL).

10 Riskit

Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

11 Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojenoikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekistöidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

12 Säilytysaika

Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden kuluttua.
Esittelykäynnintilauksia / palautteita säilytetään enitään vuosi, jonka jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai asetuksen mukaista käsittelyperustetta.

Tilauksia säilytetään kirjanpitolain mukaan vähintään 6 vuotta.

Go to Top